Erb Kurima


 

 

Termíny prázdnin 2017-2018

Povinnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejniť na svojom webovom sídle termíny školských prázdnin počas školského vyučovania na tri po sebe nasledujúce školské roky určuje § 150 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Termíny školských prázdnin predkladáme spracované pre každý školský rok jednotlivo.
Prázdniny
Jesenné

31. október (streda) až 2. november 2018 (piatok).
Školské vyučovanie sa začne 5. novembra 2018 (pondelok). 

Vianočné

23. december 2018 (nedeľa) až 7. január 2019 (pondelok).
Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2019 (utorok).

Polročné

1. február 2019 (piatok).
Školské vyučovanie sa začne 4. februára 2019 (pondelok).

Jarné

Košický a Prešovský kraj
18. február (pondelok) až 22. február 2019 (piatok).
Školské vyučovanie sa začne 25. februára 2019 (pondelok).

Veľkonočné

18. apríl (štvrtok) až 23. apríl 2019 (utorok).
Školské vyučovanie sa začne 24. apríla 2019 (streda).

Letné

1. júl (pondelok) až 31. august 2019 (sobota).
Vyučovanie sa začne 2. septembra 2019 (pondelok).

 

 Kontakt

Adresa:

Materská škola
Kurima
Nižná 11
086 12 Kurima

Telefón:
+421 54 73 911 16

E-mail:
mskurima@gmail.com

Vyhlasovanie zo stravy

Vyhlasovať do: 8:00 hod.
0903624758

Pracovná doba

Pondelok-piatok:
7:00 do 17:00 hod.

Počitadlo návštevnosti