Erb Kurima


 

 

Vitajte na našej stránke

 

Materská škola Kurima, Nižná 11, 08612 Kurima

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2019/2020

Riaditeľka materskej školy Kurima oznamuje všetkým rodičom, že v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky č. 306/2008 Z. z o materskej škole

prijíma žiadosti o prijatie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy Kurima denne počas prevádzky materskej školy v čase:
od: 02. 05. 2019 do: 31. 05. 2019

K žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára dieťaťa. U dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je potrebné predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Do materskej školy prednostne prijímame:

  • deti ktoré dovŕšili piaty rok veku
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

Mgr. Lenka Vagaská riaditeľka materskej školy  

Ikona odfŽiadosť (vytlačiť a vypisať)

 

Pridali sme nové foto do fotogalérie

Tu je link...Kontakt

Adresa:

Materská škola
Kurima
Nižná 11
086 12 Kurima

Telefón:
+421 54 73 911 16

E-mail:
mskurima@gmail.com

Vyhlasovanie zo stravy

Vyhlasovať do: 8:00 hod.
0903624758

Pracovná doba

Pondelok-piatok:
7:00 do 17:00 hod.

Počitadlo návštevnosti